Víkendovka slovem

Víkendovka votické mládeže Horní Maršov 10. 9. - 12. 9. 2021

Představte si místo. Nebo respektive, zkuste si představit horskou vesničku v samotném údolí Krkonoš, obklopenou vysokými kopci, malebným kostelem uprostřed a dominantně tekoucí říčkou Úpou. Představte si ten horský vzduch, který vnímáte při každém nádechu nebo každý výhled, který po zdolání nějakého, na první pohled velmi zákeřného kopce objevíte. To je asi přímá definice okolí a této vesničky, kde jsme před nějakým časem strávili naší první mládežnickou víkendovku.

Všichni jsme měli ze začátku spoustu otázek a hlavou se nám honilo spoustu pocitů. Jedete na víkend s lidmi, které jste dosud sotva pozdravili, byť se znáte dlouho, jelikož spolu třeba o neděli navštěvujete mši svatou. Neustále přemýšlíte, jak vás ostatní budou brát a že třeba některé, pro ostatní důvěrně známé věci nebudete znát, a tím pádem se ocitnete na, jak se říká jiné lodi. Každý z nás tam jel za účelem posunout se duchovně, či osobnostně někam dál, tvořit společenství s ostatními, tím pádem poznat lidi, které dosud znal jen tak, aby se neřeklo,…

Víkend, co se týče utužování vztahů, udělá opravdu moc. Program byl úžasně vymyšlen tak, že každý z nás si z toho něco odnesl. Po duchovní stránce jsme všichni zase trošičku povyrostli. Společně jsme se zúčastnili několika rozjímání, kde jsme si společně přečetli jednotlivé biblické úryvky a potom jsme si vyslechli i kázání, které se k danému tématu vztahovalo. Byl zde prostor pro takzvané silentium sacrum (jakési ticho, čas pro sebe), které každý z nás využil podle svého uvážení. Slavili jsme společně mše svaté v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie a zde probíhaly denní i večerní Adorace, které nabyly neskutečné atmosféry. Každý měl svobodné rozhodnutí, jakým způsobem tyto důležité události stráví. Někdo se účastnil hudebního doprovodu, někdo v tichosti rozjímal a i toto bylo součástí budování našeho společenství.

Podnikli jsme také dva výlety do přírody a navštívili jsme například kapli svaté Anny, kde jsme se společně pomodlili. V lese jsme často nalezli spoustu hub, a jiných rostlin. Je to vhodné místo pro výlety a současně pro budování fyzičky, jelikož se při výstupu do takového kopce docela zapotíte. Bylo nám ctí, poznat alespoň trochu té krkonošské přírody, a užít si i trochu té turistiky.

Rozhodně nesmím opomenout spoustu skvělých zážitků, jako například táborák, či společné chvíle, strávené v kuchyni, kde jsme si připravovali různá jídla, která jsme zvládli opravdu špičkově. O hudbu rozhodně nebylo nouze, každý se připojil svým hlasem a za celou dobu padlo nesčetně písniček jakéhokoliv charakteru. Po celou dobu panovala dobrá nálada, proběhlo spoustu diskuzí na různá témata, některá velmi vážná, některá již méně. Probíraly se různé myšlenky, úvahy a vymysleli jsme i spoustu vtipů, které nám ohromně přidaly na dobré a pozitivní náladě. Veliký rozdíl byl i ve dnech; zatímco v pátek jsme byli takoví nesmělí, jelikož jsme se moc neznali, v neděli jsme spolupracovali jako jednotný tým a to na tom bylo velmi zajímavé sledovat. Vše se obešlo bez seznamovacích her, jelikož nejlépe jsme se poznali v různých situacích, jako vaření, plánování programu, uklízení, či mytí nádobí. Navzájem jsme se i zažili v různých situacích, kdy každý nějak reagoval, a i to je přeci základ dobrého přátelství…

Po celou dobu zde byla cítit Kristova přítomnost a v tomto duchu se nesl i celý víkend. A jak platí, ten nejkrásnější čas uteče vždy nejrychleji, tak zde to platí dvojnásob. Ovšem my se můžeme těšit na další společně strávené chvíle, jelikož toto rozhodně nebylo poslední setkání a chtěli bychom přizvat i ostatní mladé, kteří by se třeba chtěli přidat a tvořit krásné společenství votické mládeže.

Chtěli bychom ohromně poděkovat panu faráři Revendovi, za zrealizování celého plánu, za hojný a velmi krásný jak duchovní, tak ten volnočasový program, moc si toho vážíme. Ale především naše díky patří pánu Bohu za dar společně stráveného víkendu a za to společenství, které pod jeho ochranou můžeme tvořit. Že se nadále můžeme posouvat a žít ve víře, naději a lásce.

KK


 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)