Kostel sv. Martina Vrchotovy Janovice

Kontakt na kostelníka: Marie Fišerová: 737 764 687 

                                       Jan Kureš: 606 491 852 

Původně románský kostel z let 1170 - 80, přestavěný na počátku 14. století. Z románské stavby se dochovala jen věž a jihozápadní nároží. V interiéru oltář z 2. čtvrtiny 18. století se sochami sv. Ludmily a blahoslaveného Hroznaty.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Veliká jsou Boží díla. (Ž 111, 2)