Kostel sv. Havla Ratměřice

Kontakt na kostelníka: Jaroslav Váňa: 728 632 667

Vzácná stavba původně románského kostela z 1. čtvrtiny 13. století. Ve 2. polovině 14. století k ní byl připojen presbytář. Roku 1865 byla přistavěna sakristie a proti ní oratoř, čímž dostal kostel půdorys kříže. Na jižní straně gotický portál. Věž má portál novogotický. Před kostelem stojí rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Blahoslavení tvůrci pokoje. (Mt 5,9)