Kostel sv. Markéty Ouběnice

Kontakt na kostelníka: Ingeborg Šestáková: 724 274 088

Kostel sv. Markéty (původně sv. Linharta) byl postaven někdy koncem 12. století. Znaky románského slohu jsou patrné především na věži a částečně v chrámové lodi. Ve 14. století byl kostel upraven a rozšířen o kněžiště. Barokní podobu získal kostel v roce 1759, kdy jej nechal opravit patron kostela hrabě Petr Václav Radecký z Radče. Z tehdejší doby pochází částečná úprava věže a přístavba sakristie. Další opravy a modernizace proběhly v 80. letech 19. století. Kostel nejprve získal bicí hodiny a později nový oltář. (Původní oltář ze 17. století byl umístěn do nedalekého kostela na Tožici.) V roce 1888 byl také rozšířen nevyhovující hřbitov. V roce 1996 nechali kostel opravit majitelé tvoršovického zámku a patroni kostela Cyril a Jiří Bartoňové z Dobenína. Kostel má dva zvony - Markétu a Václava. Ve vchodu do kostela je umístěn památník ouběnickým obětem I. světové války. 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)