Vánoční ozvěny

Foto Eva Křížková

"Narodil se Kristus Pán, veselme se!"

Ano, i letos o Vánocích se tak stalo. Narodil se v jeslích v Betlémě. Proto betlémy v různých provedeních můžeme spatřit v každém kostele. 

Tak tomu bylo i u nás v Olbramovicích, v kostele Všech svatých. Betlém je dřevěný, vyřezávaný a pochází z druhé poloviny 20. století. 

Kromě vánočních mší svatých byl kostel otevřen i v úterý 26. 12., a to od 14.00 do15.30 hodin na prohlídku betléma. Zájem byl velký, což nás potěšilo.

Zvláště děti si přišly na své. Mohly si odnést postavičku z betléma. Ne ovšem opravdovou, ale vytištěnou na kartičce. Chvílemi to neměly jednoduché, protože rozhodnout se, která je ta nejlepší, bylo opravdu těžké.

Dále se musím zmínit, že k navození krásné vánoční atmosféry přispěla i varhanní hudba Vojty Jareše a zpěv Kateřiny Křížkové. Mnozí lidé, kteří k nám zavítali, hned neodešli, ale usedli do lavic a zaposlouchali se do právě znějících tónů a písní.

A co si můžeme na závěr přát? Jen to, abychom se napřesrok zde opět všichni sešli a třeba právě u jesliček.

 

Eva Stárková

 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)