Pouť za duchovní povolání 2023

Poutě na Svatou Horu mají (nejen) ve votické farnosti svou tradici. Nezjišťovala jsem, kdy přesně tato tradice vznikla, ale pamatuji se na ně ze svého dětství, stejně tak i z vyprávění své babičky a prababičky, které dokonce pamatovaly poutě pěší. V dětství jsem několikrát pouť na Svatou Horu spolu s babičkou uskutečnila, a ač pro mě byl duchovní program mnohdy „náročný“, toto poutní místo nad Příbramí jsem si postupně oblíbila. Při každé návštěvě se znovu nechám okouzlit jeho důstojností, klidem a Boží přítomností. Každý rok si alespoň jednou udělám čas a vypravím se sem sama nebo se svou rodinou.

Vím, že podobně působí i na nevěřící, i když by v jejich podání popis tohoto místa zněl asi trochu jinak. Možná by hovořili o úchvatné barokní architektuře nebo o geniu loci, ale i takovými slovy se toto poutní místo dá popsat. Koneckonců stačí nahlédnout do Google recenzí.

V duchu tradičních poutí se na Svatou Horu poslední dubnovou sobotu vydali farníci z votické farnosti. Konala se zde totiž 22. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Na programu byla křížová cesta s bohoslovci na Toufarově louce, bohoslužba s Mons. Janem Graubnerem nebo mariánská pobožnost. Byl však i prostor pro rozjímání, procházky, návštěvu knihkupectví nebo obchůdků s upomínkovými předměty… Zkrátka přesto, že nás všechny spojoval stejný cíl poutě – prosby za duchovní povolání - každý ji mohl strávit i podle svého. Nadějeplná byla také účast mladší generace, zejména členů mládežnického spolča nebo dětí v doprovodu svých maminek a babiček. Moc bych jim přála, aby jim účast na poutích „způsobila“ takový vztah ke Svaté Hoře, který jsem jimi získala i já.

Na závěr bych jménem všech zúčastněných chtěla poděkovat P. Václavu Revendovi za vzornou organizaci poutě. Díky němu měla votická farnost na Svaté Hoře své hojné zastoupení.

Eva Křížková

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)