Svatá Hora - pouť za duchovní povolání

Naše farnost se vydala, jako každý rok, na pouť za duchovní povolání na Svatou Horu u Příbrami.

Cesta autobusem, plným poutníků, příjemně ubíhala za zpěvu mariánských písní a modliteb.

Na poutním místě jsme se zúčastnili mše svaté, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner.

Bohužel, dnešní doba přináší malý zájem o duchovní povolání. Proto je potřeba hojnost proseb a modliteb za tuto službu.

Chtěla bych touto cestou jménem všech poutníků poděkovat P. Václavu Revendovi za výbornou organizaci poutě.

Mirka Holická

-----------------------------

 

V sobotu 4. 5. jsme se za krásného počasí s naší farností vydali na Svatou Horu na pouť za duchovní povolání. Kněží je málo a zájemců o toto povolání ještě méně, a tak i my jsme cítili za důležité se této poutě zúčastnit. A že nás nebylo málo, jen z naší farnosti se nás sešlo na 40.

Cestou jsme v autobuse zpívali písničky k Panně Marii a také byla modlitba růžence. Po příjezdu na Sv. Horu začal program také modlitbou růžence. Tak na to, že jsem se ho modlil poprvé v životě, tak jsem si ho dal rovnou hnedka dvakrát za sebou:)

Mše svatá byla velice silná, tolik kněží na jednom místě jsem nikdy neviděl. U oltáře v blízkosti nejvyšších představitelů naší církve byli i naši dva kněží, které pravidelně potkáváme na bohoslužbách. Jak páter Václav Revenda, tak páter Stanislav Zápotocký. 

Kázání od arcibiskupa pražského Jana Graubnera sáhlo hluboko do duše a mělo potenciál. Za poselství této mše se všichni i dále modlíme a věříme, že budou vyslyšeny naše prosby a mladí muži najdou svou sílu pro rozhodnutí stát se blízkým přítelem našeho Pána a sbližovat s ním i ostatní obyčejný lid. Za doprovodu varhan a silných kostelních zvonů se odehrála celá naplňující ceremonie v krásném a klidném duchu.

Po mši jsme pak před dalším programem každý něco zakousli a pořídili si pár upomínkových předmětů, které nám potom při zpáteční cestě náš pan farář Václav požehnal. (Vodou, kterou předtím požehnal v autobuse:))

V půl druhé pak byla mariánská pobožnost a s ní chvíle pro naše uctění a vzývání Panny Marie a předložení našich proseb Ježíšově Matce.

Pouť jako celková byla moc krásná a věřím, že jak já, tak všichni ostatní účastníci si ji moc užili.

Za účastníky zájezdu Radek Bělohlávek

 

Další fotografie najdete zde a zde

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Tvá tvář je bezpečnou ochranou, Bože. (Ž 31,21)