Bohoslužby - změna s jarem 2023

O svátcích sledujte prosím aktuální časy a místa bohoslužeb ve farním kalendáři.

Po velikonočních obřadech se také navrátíme do rozvrhu "letního času", raději si kontrolujte, kde a kdy se Vaše oblíbená mše svatá koná.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15)