Postní duchovní obnova 2023

Možná někoho zarazí pojmenování duchovní obnova.

Jsou předvánoční a předvelikonoční setkání církve. Skupina zainteresovaných lidí vedená lektorem poslouchá a poté se může svými dotazy účastnit rozhovorů na předem dané téma.

V sobotu 25. března dopoledne se uskutečnila duchovní obnova ve Voticích. Na faře, v teplé, ne jenom teplem vyhřáté, ale příjemné atmosféře se nás sešlo více jak patnáct. Dá se říci mladý, pohledný páter Petr Havlík, v současnosti sídlící na Proseku v Praze. Hned od první minuty zaujal svým klidným a strukturovaným projevem. Téma bylo jasné, postní duchovní obnova. Pan páter přejímal námět a téma z misálu, od prvního do tého postního týdne. Čtení z bible, přímé historicky podložené příběhy, citace proroků a svatých, např. slova sv. evangelia podle Matouše, nebo proroka Ezechiela, nebo proroka Daniela. Nebo čtení z knihy Mojžíšovy, nebo slova sv. evangelia podle Jana. Vypadá to hodně teologicky, ale k tomu by asi nebyla nutná duchovní obnova, důležité je spojení s naším životem. Jak důležitá je modlitba a rozhovor s Bohem, jak dělat svět lepším. Velmi citlivé rady ke každodennímu vedení duchovního života. Během dopoledne jsme měli možnost jak s páterem Havlíkem, tak s naším panem farářem Revendou vést rozhovory na jakékoliv téma týkající se našeho běžného života. Byl to velmi obohacující zážitek prožitý v postní době, za který velmi děkujeme.

 

Marie Marešová

 

 

 

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15)