Dojmy z Rybovky

Někteří z Vás se velmi brzy podělili o své pocity z České mše vánoční, a tak Vás zvu k jejich komentářům.

 

… Bylo to krásné ukončení doby vánoční. Velice silný zážitek a výborný výkon všech zúčastněných. Smekám před P. Václavem za zorganizování a vedení takové akce.

JB, posluchačka

 

… Cítili jsme tu krásnou atmosféru plného kostela, a tak se nám zpívalo báječně.

ZP, zpěvačka

 

… Bylo to nádherné, celou dobu jsem měla husinu. A ten náš dirigent, to je taky kapacita. Lidí bylo hodně, plné lavice a vzadu na stojáka, účast velká.

AS, posluchačka

 

… Byli jsme dnes na Rybovce. Byla to velká nádhera… Konání o. Václava je už dlouhou dobu nad moje chápání, k tomu těžko víc dodávat. Je neuvěřitelný. Vojta varhaník byl též senzační…….. Moje mamka celý koncert dojetím probulela, má Rybovku moc ráda, ale naživo ji v 55 letech slyšela poprvé.

KN, posluchačka

Možnost poslechnout si ve Voticích živou Rybovku, neboli Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby, jsme měli až do posledního vánočního dne, který letos připadl na neděli 8. ledna. A nebyla to Rybovka jen tak ledajaká. Probíhala pod vedením P. Václava Revendy a sjelo se na ni ke stovce zpěváků a muzikantů téměř doslova z celé České republiky.

Kromě pedagogů a žáků z votické základní umělecké školy se zapojili profesionální a amatérští hudebníci z Votic, z blízkého okolí i zdaleka. Varhanní doprovod zajistil Vojta Jareš a sóla tenoru a basu profesionální zpěváci Ondřej Holub a Jan Kukal. Soprán a alt zazpívaly Anna Kubišová a Kateřina Křížková. Kostel sv. Františka z Assisi byl zaplněný doslova do posledního místa – presbytář díky zpěvákům a muzikantům a chrámová loď díky návštěvníkům, kteří přišli ve velmi hojném počtu. O tom, jak se vystoupení povedlo, vypovídal i závěrečný potlesk diváků ve stoje. Koncert i dobu vánoční pak ukončilo společně zazpívané Narodil se Kristus Pán.

P. Revenda přislíbil konání České mše vánoční i na příští rok a pozval všechny přítomné k účasti v orchestru nebo ve sboru.

Eva Křížková

 

Máte-li nějaké pěkné fotky z koncertu a chcete-li se podělit pár slovy i o Váš dojem, pište prosím na farní mail farnost.votice@seznam.cz.

Děkujeme a příště na viděnou i na slyšenou.

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Neprolévejte krev. (Gn 37,22)