Farní novinky pro začínající školní rok

ŘKF ve Voticích má pro Vás na školní rok 2022/2023 tuto nabídku:

  • každou středu od 16.00 hodin náboženství pro teenagery (asi do 15 let)

  • každý čtvrtek od 16.30 hodin náboženství pro děti (asi do 10 let)

  • každý čtvrtek od 16.30 hodin setkávání maminek s malými dětmi

  • čtvrtky v sudém týdnu od 18 hodin hovory o víře pro dospělé

  • čtvrtky v lichém týdnu od 19.30 hodin setkávání hledačů

  • soboty v sudém týdnu od 20 hodin společenství mládeže

Novinkou jsou zmínění „hledači“. Dospělí lidé, kteří třeba ani nejsou pokřtění, nebo sice křest absolvovali, ale dál se o Boha, náboženství, církev, víru nezajímali. Teď však mají chuť se něco nového z této oblasti dozvědět, něco v sobě změnit, k něčemu se vrátit, s něčím novým začít… Budou vítáni.

Všechny aktivity budou probíhat na faře v Táborské ul. č. 57 ve Voticích.

Programy startují 21. září. Podrobnosti si můžete vyhledat v kalendáři stránek farnosti a pak se nezávazně setkání zúčastnit.

Telefon na P. Revendu, který zaštiťuje, připravuje a vede výuku a doprovází při hledání, je 721 487 212, e-mail: revendavaclav@seznam.cz.

Další informace můžete hledat a nacházet na farním webu.

 

 

 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15)