CSM HK 2022

CSM ♥


Andělské.Boží.Celostátní
Dechberoucí.Energické.Fantastické.Gradující.

Harmonické.Chvályhodné.Inspirativní
Ježíšovo.Krásné.Láskyplné.Milostivé.

Nádherné.Opatrujicí.Posilující.Radostné
Svaté.Tolerantní.Umělecké.Věřící.Zázračné.


A to je jen stručný popis.
Aneb, jak se z něčeho, kam jsem se moc netěšila a obav bylo skutečně dost (o straších ani nemluvím), stalo něco neuvěřitelného, silného a nezapomenutelného.
Kromě toho, že nás z našeho votického spolča mladých vyrazilo několik, a spolu jsme si to moc užili, jsem potkala spoustu lidí, kteří mě motivovali, podpořili a pomohli v některých věcech, ve kterých jsem trošku tápala.
Program byl po celé dny velmi nabitý, plný duchovna, zábavy, hudby a radosti, ze stále se zvětšujícího společenství. Každý den bylo dáno hlavní téma, na které se potom vztahovaly celodenní činnosti, či události. Celé setkání bylo věnováno svatému Pavlu, o kterém jsme se dozvěděli spoustu informací. Hlavní motiv celého setkání byla krásná věta 'Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl,' kterou Kristus říká svatému Pavlu při cestě do Damašku...
Bylo na každém z nás, jak jsme tyto dny mohli využít, ačkoliv prioritou bylo setkání s Bohem a budování vztahu s ním. Ráno vždy byla příležitost, jak poděkovat Bohu za probuzení do nového dne a také k vyprošení si milostí, či prosby o splnění přání. Následovala dopolední katecheze, kde k nám každý den promlouval někdo jiný. Dotyčný s námi poté sdílel buď svou životní cestu, či dával odpovědi na různé otázky. 
Jako další byly na programu diskusní skupinky. Pro mnoho lidí nejméně oblíbená část dne, ačkoliv pro mě prostor ke sdílení svých myšlenek a životních pohledů, či bližší poznání ostatních členů mé diskusní skupinky. 
Každý den také proběhla mše svatá a tímto bych zpětně moc chtěla poděkovat všem, kdo je vedli, či měli kázání. Bylo to jakési zklidnění před obědem a všechny přítomné to přimělo, se malinko zamyslet, či prohlubovat spojení s Ježíšem.
Odpolední program byl velmi individuální, ovšem našel se zde každý. Někdo dal přednost přednáškám, workshopům, sportu nebo tvořivým dílnám, jiní zase zamířili do kostelů, kde celé dny probíhaly adorace, tím pádem úžasné místo na osobní modlitbu, či silentium. Na výběr zde bylo i mnoho sportů a pro dobrodruhy ideální možnost poznat Hradec Králové ze všech stran. Na velmi unavené jedince čekaly dny plné odpočinku, v podobě relaxace v parku, na hudebních vystoupeních, či na ubytovacích zařízeních. Pro veliké odvážlivce se našla i četná příležitost ke svátosti smíření, či psychologické a vztahové poradny. Ráda bych vyzdvihla i páteční den dobrých skutků, kdy se zájemci mohli přihlásit na různé práce a plnění různých prospěšných skutků, a samozřejmě sobotní den rodin, kdy na CSM mohly přicestovat i rodiny s dětmi a odpolední program jim byl věnován.
Bylo zde i spoustu hudby, koncertů a každý den měla hudbu na starost jiná kapela. Úplně největší hudební vyvrcholení nastalo v pátek večer na Velkém náměstí, kde se o krásný hudební zážitek postaral projekt Godzone. Ale mé velké poděkování patří i kapelám VeKa, No problema, KaPři, SBM Brno a Adorare - to proto, že jsem ohromný hudební nadšenec, což už mnozí z vás ví. :)
Jak jsem již zmiňovala výše, každý den se proměnil do jednotlivých výzev a po šest dnů, které jsme tam strávili, jsme prožili následující; Buď tady; Buď vděčný; Buď sám sebou; Buď svědkem ve světě; Buď svědkem doma a závěrečný den byl věnován tématu - Buď svatý.
Taková nejkrásnější část dne nastala večer, kdy nastala večerní modlitba a kde jsme za hudebního doprovodu poděkovali za prožitý den i za vše, co nám přinesl. Byl čas na zamyšlení se nad celým dnem, či vyslechnutí nějakých dalších zajímavostí o svatém Pavlu. Poděkování za to patří celému projektu 'Po stopách,' který nás celý ten týden provázel. Největší sílu měla právě sobotní adorace, kdy jsme přijali tzv. svátostinu. Přítomní kněží nás pomazali olejem radosti a my jsme poté na znamení světla v nás rozsvítili světlo. V našem případě mobilní telefon, z důvodu bezpečnosti zacházení s ohněm a také počínajícího deště, který se během celé adorace proměnil v docela nepříjemné zpestření. Ovšem, jak se říká, když prší, padá z nebe štěstí a platí to nejen ve svatební den. Oblečení nám do druhého dne uschlo a mnozí z nás stihli ještě nedělní mši a závěrečný program.
Pro mě osobně setkání bylo strašně potřeba. Občas se totiž člověk dostane do životní fáze, kdy začne tápat a věci, o kterých si třeba před časem myslel, že v nich má jasno, se najednou jeví daleko složitější a nepochopitelnější. A jakmile dá člověk těmto myšlenkám prostor, pohltí jej a strašně špatně se z toho dostává... Ocitá se potom na té špatné cestě, kde má trošku problém rozlišit ty dobré myšlenky, pocházející od Boha a ty zlé, které pochází trochu odjinud,...

Takové větší setkání mladých vám dá ohromnou sílu, naději a zjištění, že spoustu vašich vrstevníků prožívá úplně to samé, co vy a společně to můžete sdílet a být si oporou. Pokud si necháte některé věci vysvětlit, můžete v takových lidech hledat ohromnou podporu, anebo naopak,  můžete být vy ta opora pro ostatní a můžete být tím nakopnutím, které jiné lidi motivuje a přivede hlouběji k víře. A to nemusí platit jen na setkání mladých. Zdrojem šíření víry můžete být v každém věku, stačí jen vstát a být tím svědkem, jako byl svatý Pavel. :) 

 

Co bych tak napsala na závěr? :)
Pro vás mladé (pokud to tedy někdo čtete :D):
Pokud by tě lákalo na nějakou akci vyrazit, nebo nad tím už dlouho přemýšlíš, jen jsi neměl/a dost odvahy, poradím ti jedno: Vstaň a pojď. Věř mi, že nic tě nedokáže motivovat víc, než tolik mladých na jednom místě s jedním společným cílem - být s Bohem. A že máš možná strach z cizích lidí, nebo tím, že tam nikoho nebudeš znát? - Snad nikde jsem se neseznámila tak rychle s tolika lidmi, je to tak nádherné společenství a každý je strašně milý, usměvavý a naplněný Božími milostmi, že ihned získáš úsměv na tváři a víra v tobě začne okamžitě odpovídat na Boží volání, které je zde ohromně silné. Navíc, je to velmi chytlavé a až se možná budeš divit, jak ohromnou sílu to má. Takže s vámi se všemi, co jste to právě dočetli až sem, já osobně počítám pro příště!! :)
A pro vás starší, kteří, již nezapadáte do věkové kategorie +- <30 let (ale nebojte, všichni jsme Božími dětmi a na věku zde nezáleží:)):
Buďte těmi svědky i vy. Nejen ve světě, ale i mezi vašimi nejbližšími.  Snažte se mezi sebe denně vnášet víru a postupně růst. Žijte tak, abyste se nemuseli stydět před sebou, před ostatními, ani před Bohem. Mějte rádi lidi kolem sebe a šiřte dobrou náladu. Buďte oporou, pomocí a ochranou pro druhé a mimo jiné, mějte oporu v Bohu. Protože ačkoliv se s ním zdá (a skutečně je), ta cesta daleko těžší a trnitější, na konci opravdu stojí za to.
Tak zas někdy :)
Káťa ♥

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Kdo věří, má život věčný. (J 6,47)