Porcinkule 2022

V neděli 7. srpna se konala ve františkánském kostele ve Voticích tradiční slavnostní bohoslužba ke svátku Panny Marie Andělské známá pod názvem Porcinkule. Mši celebroval emeritní pomocný biskup pražský a salesián Karel Herbst, který během promluvy k lidem neskrýval svou radost z veliké proměny, kterou za poslední roky prošly prostory františkánského kláštera i kostela. Při obřadu byl požehnán nově zrestaurovaný obraz Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní atmosféru dokreslovala dechová kapela pod vedením Martina Křížka, která poté doprovodila mariánské zpěvy v průvodu se sochou Panny Marie na votické náměstí. Zde následovaly modlitby u Mariánského sousoší, pak se průvod vrátil do kostela sv. Františka. Díky krásnému slunečnému počasí si po obřadech mohli všichni účastníci užít bohaté občerstvení připravené na farní zahradě, pohovořit si s přáteli, poznat nové lidi nebo si třeba trochu zasportovat na farním hřišti. Velké díky patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě, průběhu i následných úklidových pracích. Věřím, že účastníci letošní Porcinkule budou rádi na tento den vzpomínat stejně jako já.

Jana Bienerová (farnice)

 


 


 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Tvá tvář je bezpečnou ochranou, Bože. (Ž 31,21)