Pouť Kaliště 2022

V sobotu 9. července 2022 se konala na návsi u kapličky Panny Marie v Kalištích poutní bohoslužba. A jelikož se na poutě chodívalo pěšky, rozhodly jsme se pro tento způsob také. Šly jsme sice jen dvě, ale cestou nás další dohonili.

Cesta byla náročná, přes Čeřenskou horu vedla blátivými stezkami a přidal se i déšť, který neustával. Do cíle jsme došli s malým zpožděním.

Tam již probíhala bohoslužba, na kterou se sešlo dost lidí nejen z Kališť, ale i z okolí. I přes nepřízeň počasí si lidé po bohoslužbě spolu rádi popovídali, dali si výborné dobroty, které připravili místní. Prohlédli jsme si vyzdobenou kapličku i okolí.

Chci touto cestou poděkovat všem, kdo pomohli tuto akci uspořádat, hlavně Marušce Křížkové, která se po řadu let o toto vše stará. Není to jednoduché a je dobře, že má k tomu již pomocníky.

Při zpáteční cestě jsme už deštníky nepotřebovali. Domů jsme došli sice unavení, ale v srdci jsme si nesli radost z dobře prožitého dne.

M. Holická

----

S nepřímou úměrností se někdy můžeme setkat nejen v matematice. Čím horší počasí v sobotu bylo, tím více prostoru měla duše ke spojení s Pánem. Ale na své si přišlo i tělo. Pro všechny poutníky bylo připraveno vynikající občerstvení. Díky.

O. Jarešová

----

Tak jako každý rok, i letos se konala mše svatá u kapličky Panny Marie v Kalištích. I přes nepřízeň počasí se sešlo dost lidí místních i přespolních. Přišli také pěší poutníci z Votic. Po mši svaté, která byla sloužena za vytrvalého deště, následovalo pohoštění, které připravili místní.

M. Křížková

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Tvá tvář je bezpečnou ochranou, Bože. (Ž 31,21)