Noc kostelů 2022

Kostel svatého Václava (Votice)

Čas

Program

16:00 – 17:00

Prohlídka kostela se zaměřením na děti a venkovní hrou okolo kostela

17:00 – 18:00

Komentovaná mše svatá s rytmickým doprovodem se zaměřením (nejen) na děti

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

Prohlídka kostela s průvodcem (pro dospělé)

 • jeho zákulisí a historie
 • varhan, kůru, výklad symboliky
 • věže Václavky (věž kostela sv. Václava)
 • liturgických předmětů a oděvů

18:00 – 20:00

Mluvící socha jako infostánek

20:00 – 20:30

Místo ke ztišení

20:30 – 21:00

Varhanní koncert Zuzana Richterová a Anna Koláčná

21:15 – 22:00

Večerní ztišení se zpěvy, svíčkami, přednesení Vámi napsaných přímluv Bohu

celovečerní

Psaní přímluv Bohu, rozhovor s knězem

Výhled z věže kostela (Václavka – kostel sv. Václava)

Farní zahrada, fara (Táborská 57, Votice)

Čas

Program

18:00 – 20:00

Dětský program na farní zahradě

 • dětské dílny – vyrábění z korálků, malování rybek ze slaného těsta
 • venkovní soutěže pro děti

>> O děti se vám postarají zkušené maminky a Vy můžete v klidu na jiný program <<

18:00 – 20:00

Let s dronem, rozšířená realita, ozobot, opékání buřtů

Drobné občerstvení

18:00 – 20:00

Místo ke ztišení (farní kaple)

18:00 – 20:00

Míčové hry na farním venkovním hřišti

22:00 – 23:00

Degustace mešního vína s výkladem

Táborák, opékání buřtů, občerstvení

Lidová muzika Jana Dostála, soubor písní a tanců Jaro z Ústí nad Orlicí

Kostel svatého Františka (Votice)

Čas

Program

18:30 – 20:00

Prohlídka kostela sv. Františka z Assisi, Galerie sv. Františka (s průvodcem)

 • kostel, kůr, varhany, liturgické oděvy

18:30 – 22:00

Prohlídka kláštera řádu františkánů

 • komentovaná prohlídka, individuální prohlídky expozic, promítání dobových dokumentů
 • prohlídka budoucí klášterní zahrady

20:00 – 20:45

Vystoupení komorního sboru a orchestru

21:00 - 22:00

Místo ke ztišení

celovečerní

Dokument o restaurování sochy sv. Ivana (refektář kláštera)

Psaní přímluv Bohu, rozhovor s knězem

Kaple Božího hrobu (Votice, hřbitov)

Čas

Program

18:30 – 20:00

Prohlídka kaple Božího hrobu ve Voticích. Boží hrob dříve a nyní

 • prohlídka interiéru kaple Božího hrobu s průvodcem
 • výstava fotografií, zachycujících minulost i současnost votického Božího hrobu, včetně oprav a rekonstrukcí

Kostel Všech svatých (Olbramovice)

Čas

Program

18:30 – 19:00

Prohlídka věže kostela

19:00 – 19:45

Vystoupení komorního sboru a orchestru

20:00 – 20:45

Prohlídka kostela s průvodcem

 • prohlídka varhan a věže kostela
 • liturgických předmětů a oděvů
 • ochutnávka mešního vína
 • tvoření s dětmi

Kostel sv. Havla (Ratměřice)

Čas

Program

18:30 – 20:30

Prohlídka kostela

 • výklad o historii kostela, jeho uspořádání a vybavení
 • informace o jednotlivých obrazech a sochách
 • čtení z kroniky farnosti
 • seznámení s fungováním varhan
 • principy a důvody zvonění zvonů s možností si sám zazvonit

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Martinice)

Čas

Program

18:30 – 19:30

Prohlídka kostela

 • výklad o historii kostela, jeho uspořádání a vybavení
 • informace o jednotlivých obrazech a sochách
 • seznámení s fungováním varhan

Zábavné tvoření z korálků pro děti i rodiče

19:30 – 20:30

Principy a důvody zvonění zvonů s možností si zazvonit na zvon

Výklad o historii zvonů od pana Kříže z Košovic, zvoníka v chrámu sv. Víta na Pražském Hradě.

Kostel sv. Markéty (Ouběnice)

Čas

Program

19:00 – 19:30

Individuální prohlídka kostela

Komentovaná prohlídka varhan

 • s fungováním varhan Vás seznámí pan Ctirad Sedláček

19:30 – 20:30

Koncert vážné hudby

 • vystoupí M. Čejková, J. Trachta, P. Klaus.

NoKo

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Já jsem chléb. (J 6,51)