Rozhovory o víře - náboženství pro dospělé

Vždy druhý čtvrtek v 18 hodin se setkáváme ve Voticích na faře.

Zpočátku byla naše setkání rozpačitá, jakási školní výuka náboženství pro dospělé, pak přišlo “covidové” přerušení a nyní se z toho vykrystalizovalo příjemné setkávání lidí, lidí, které spojuje křesťanská víra. Těšíme se na setkání, na chvíli společného posezení a možnost rozpravy.

Hlavní náplň setkání přebírá pan farář, přibližně hodinu se snaží nám vysvětlit mnohé, co se týká konání a průběhu mše, vybavení kostela a vlastně všeho, co můžeme zařadit pod pojem “farního života”.

Pomalu se mu daří nás přimět k přemýšlení a kladení otázek o tom, co nás zajímá a o čem se chceme dozvědět více.

Jestli panu faráři můžeme vytknout určité “kantorské” zvyky, musíme ho ocenit za snahu nás maximální měrou vést cestou křesťanské víry.

Naše setkání zpříjemňují výborné cukrářské výrobky některých přítomných, i čaj a káva , připravené v nové, velice praktické kuchyňce.

Čas pro diskusi a povídání o čemkoliv, na konci našeho setkání, není omezen. Je to něco, co nám všem dělá dobře.

Každý je srdečně vítaný.

 

Marie Marešová, Beztahov

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Já jsem chléb. (J 6,51)