Milostivé léto a exekuce

Termín „milostivé léto“ znají křesťané z Písma svatého. Každý padesátý rok byl rokem odpuštění, propouštění izraelských otroků, navracení půdy, o kterou Izraelité přišli.

Nyní si ho půjčily některé politické strany a nazvaly tak proces, který má pomoci k oddlužení obyvatel, ke snížení počtu exekucí. Týkal se původně lidí, kteří se zadlužili u státních institucí, zároveň ale inspiroval i další společnosti a některé banky.

Možná se v tísnivé situaci nenacházíme právě my, ale může se týkat našich sousedů, kolegů, přátel. A ti si možná s nabídkou státu nevědí rady. Můžeme-li jim nějak pomoci, upozornit je, poradit, na nějakého odborníka je odkázat, neváhejme a chopme se příležitosti. Buďme jako muž ze žalmu 112, 5:  Dobře bývá muži, který umí nouzi druhých pochopit a půjčit, i když ve všem jedná obezřetně. Bude nám to navždy sloužit ke cti.

Bližší informace můžete číst například zde.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Prchne starost a vzdychání. (Iz 35,10)