Porciunkule u sv. Františka

Letošní Porciunkule připadla na 1. 8. 2021. Termín se kryl s jankovskou svatoanenskou poutí, ale jelikož zde máme dva kněze, mohly se uskutečnit obě oslavy.

 

Ve Voticích otec Václav sloužil mši svatou v 11 hodin. Četl při ní evangelium o Zvěstování a navázal promluvou, ve které vysvětlil pojem Porciunkule. Dále hovořil o životě Panny Marie v souvislosti s ,,nepatrným, maličkým" a co si z toho můžeme vzít my.

 

Protože počasí průvodu nepřálo, byla ověnčená a nazdobená socha Panny Marie přemístěna na obětní stůl. Před ním pak kněz pronášel příslušné modlitby, hudebníci je prokládali slokami písně z kancionálu a na závěr bylo uděleno požehnání.

 

Socha byla uložena na své místo u bočního oltáře a po slavení duchovním následovalo slavení tělesné. Věřící mohli v postranní chodbě ochutnat koláčky, které věnoval Spolek pro záchranu kláštera sv. Františka a dobroty, které napekly místní farnice.

 

Díky patří všem, kteří se jakkoliv postarali o krásný a důstojný průběh slavnosti, pár snímků můžete shlédnout tady.

 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Prchne starost a vzdychání. (Iz 35,10)