Pouť k Vojtěchu

Letošní pouť ke sv. Vojtěchu se sešla s Nedělí Dobrého Pastýře a otec Václav použil obě témata pro své kázání při mši svaté.

Svatý Vojtěch na obraze v kapli drží v ruce berlu – ta ukazuje na úlohu biskupa-pastýře. Je jeho odznakem a s její pomocí v nebezpečí chrání lid. Mitra je také znakem biskupského úřadu a symbolizuje ruce, které biskup spíná v modlitbě za jemu svěřené. Pokud my, poutníci, o něco prosíme, on, Vojtěch, naše prosby přednáší samému Bohu.

Proč ale prosit svaté, když stejně všechno dostáváme od Boha?

My lidi jsme stvořeni ke vztahům. Tím, že si navzájem pomáháme a jsme tu jedni pro druhé, děláme to, co si od nás Bůh přeje. A i ten, který už zemřel, nám může být zprostředkovatelem nějakého daru, milosti Boží.

Druhá část homilie pojednávala o Ježíši jako pastýři, který plní, co slíbil, neopouští své lidi v nebezpečí, záleží mu na každém člověku osobně a je neustále s námi, obzvlášť, když prožíváme těžké chvíle.

Tak tedy, svatý Vojtěchu, přimlouvej se za nás v konkrétních těžkostech a našim biskupům a kněžím vyprošuj od Boha, aby byli podobní Kristu – Dobrému Pastýři.

mm

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Tvá tvář je bezpečnou ochranou, Bože. (Ž 31,21)