Upozornění

Od dubna se vracejí pravidelné čtvrteční ranní mše svaté z farní kaple zpět do kostela sv. Františka. První zde budeme slavit 4. dubna v osm hodin.

Změna se týká dubnem počínaje (od 6. 4.) též sobotních mší svatých - začínají v 18 hodin.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)