Postní duchovní obnova 2024

Ohlédnutí za duchovní obnovou

Nevím, jak to mají ostatní křesťané, ostatní sestry a bratři v Kristu, ale já si každý rok už minimálně několik týdnů před začátkem doby postní přemýšlím nad tím, jak tuto požehnanou dobu, dobu vhodnou ke ztišení a usebrání „využít“. Netřeba připomínat, že „to“ není jen o tom si něco odříci (protože, jak mi jednou řekl můj dlouholetý zpovědník p. Martin Janata: „Půst bez modlitby byl by pouhým hladověním.“), ale že Půst v našem křesťanském pojetí má 3 hlavní oblasti: Půst, Modlitbu a Almužnu. Mně osobně mnohdy činí problémy právě to „zastavení se“, ty rozmluvy s Bohem (modlitba). Známe to každý, tolik každodenních povinností nás zaměstnává a mnohdy se člověk nestihne ani zastavit. Chtěla jsem to tedy letos změnit, více se na to zaměřit, a proto mi byla vítanou příležitostí duchovní obnova ve farnosti Votice. Sama do votické farnosti nepatřím, a tedy jsem se raději předem zeptala, je-li možné se zúčastnit, a díky Bohu to možné bylo. 

Duchovní obnova proběhla 24. 2. na votické faře pod vedením p. Jana Houkala a bylo to velmi příjemné setkání ve velmi příjemné společnosti votických farníků a správce farnosti p. Václava Revendy. Celá duchovní obnova byla rozdělena do třech hlavních částí, velmi pěkně zpracovaných p. Houkalem. Osobně oceňuji i to, že jsme si mohli s sebou domů k dalšímu přemýšlení nad diskutovanými tématy odnést i tištené materiály. Nejprve jsme se zaměřili na Sedm hlavních hříchů, co k nim vede, jak spolu souvisí a jaké je proti nim možné „použít léky“ (nikoliv ve smyslu medikamenty). Např. je třeba si stále uvědomovat, že zdrojem všeho zla je Pýcha, z ní pak pramení a nabalují se na ni další kořeny hříchu. A je tedy více než důležitá Pokora a já bych si dovolila přidat i sebereflexe, jako právě „lék proti Pýše“. V druhé části přednášek jsme pak hovořili o sedmi (křesťanských) cnostech, tedy o těch božských, jimiž jsou Víra, Naděje a Láska, ale také o těch mravních, tedy o Moudrosti, Statečnosti, Uměřenosti a Spravedlnosti. 

Letos začala doba postní tak nějak „symbolicky“ na sv. Valentýna, patrona zamilovaných, a pokud tedy máme 14. 2. spojeno s láskou, pak to pro nás křesťany může znamenat i s Bohem, neboť Bůh je Láska (1 Jan 4,8). A právě Láska byla třetím okruhem, na nějž jsme se během duchovní obnovy zaměřili. Mluvili jsme o tom, jaké podoby má láska k Bohu a jaké láska k člověku, jako např. přát lidem dobro, pomáhat a prospívat lidem, rozdávat druhým, co potřebují. A zde se nám tedy opět hezky uzavírá i to, oč bychom se (nejen) během doby postní měli snažit.

Závěrem svého ohlédnutí si dovolím ocitovat pár řádků, zajímavých myšlenek z mého oblíbeného průvodce „postní dobou“, útlé knížečky od pátera Piťhy „Tři křížové cesty“, myšlenek, které – dle mého názoru – velmi pěkně podtrhují to, o čem jsme se společně bavili během zde zmiňované duchovní obnovy.

„Každý z nás vstupuje do života bez vlastního rozhodnutí, je volán k plnosti a k dobru, ale brzo pro hodnoty velmi malé odmítne hodnoty trvalé a velké. Brzo člověk zhřeší. Znovu a znovu se snaží dosáhnout dobra a znovu a znovu propadá zlu. ... I náš život má smysl v tom, že máme překonat zlo dobrem, tmu světlem, zlou vůli dobrou vůlí. ... A Zlo ve světě nelze překonat na těch druhých. Je možné překonat ho pouze na sobě.“ 

Já vám tedy, milí čtenáři, sestry i bratři v Kristu, přeji, aby se vám dařilo vyhrávat tento neustálý zápas zla proti dobru, a aby se vám třeba i díky právě duchovní obnově dařilo využít požehnanou dobu postní naplno. Pán s vámi 😉

Jana Šachová

 

--------------------

 

Duchovní obnova byla poněkud jiná, než jsem očekávala.

Pan farář Houkal přijel z Prahy a hned se přiznal, že je ve Voticích poprvé v životě. Přijel v doprovodu svého pejska, černého pudla, mladého a nevychovaného psíka.

Obsah duchovní obnovy, “Sedm hlavních hříchů, křesťanské ctnosti a láska”, byl zpracovaný na panelech, jejichž fotografie se promítaly. Barevně a přehledně, na první pohled zajímavá forma, horší bylo texty číst. Přemíra řeckých slov zbytečně ztěžovala srozumitelnost textu. Dala bych přednost jasnému a obsáhlejšímu vyjádření pouze v české řeči. Znalost řečtiny nezajistí hloubku a kvalitní duchovní prožitek.

Oživením duchovní obnovy byly slovní přestřelky Marty a Jany s panem farářem. Stejně jako zábava s pejskem přinesly určitou lehkost v období naplněném modlitbou a prosbami za nás za všechny.

Marie Marešová

 

-----------------

 

V sobotu 24. února přijel z Prahy P. Jan Houkal, aby v naší farnosti pomohl zacílit v postní době pohledy k tomu, co se odehraje o letošních Velikonocích. Měl pro nás připravené tři bloky, ve kterých promluvil o hříších, ctnostech, neřestech i lásce..... 

A protože měl široký záběr, také nám ozřejmil původy různých termínů, vzdělával nás i v jazycích ;-) a nezapomněl zmínit umělecké odkazy, z nichž ten na malíře Giotta lze otevřít zde.

Jak si můžete z fotografií ověřit, přednášky zaujaly i jeho psíka, kterého vzal s sebou.

Díky za hutné dopoledne, za možnost duchovního rozhovoru, svátost smíření i slavení mše svaté. A budeme se těšit na 14. září, protože se pravděpodobně shledáme v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech při podzimní pouti naší farnosti. Díky patří i otci Václavovi, že vše domluvil a pečoval o nás jako barista, když hrozilo, že spadnou víčka.

Marta Malotínová

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Tvá tvář je bezpečnou ochranou, Bože. (Ž 31,21)