Kostel sv. Františka

Kontakt na kostelníka: Jan Kureš: 606 491 852

Klášter založil Sezim z Vrtby roku 1627, klášterní kostel sv. Františka byl vystavěn v roce 1629. Klášter byl zásadně přestavěn mezi lety 1766 - 71, kdy byly malé a zchátralé původní budovy částečně zbořeny, přestavěny a areál byl významně rozšířen. Zbořena byla i původní kaple sv. Anny (na jejím místě dnes stojí klenutá brána). S přestavbou rovněž souvisí posunutí staré státní silnice na Tábor, která vedla těsně kolem starého kláštera. Klášter existoval do noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy byl, spolu se všemi dalšími mužskými kláštery, násilně obsazen státní mocí. Poté v něm byly umístěny úřadovny votického okresu.

Pod chrámovou dlažbou poblíž oltáře sv. Josefa (dnes Nejsvětějšího Srdce Páně) je krypta, do níž byli pochováni členové rodiny Vrtbů až do roku 1780. Je tu asi 20 šlechtických dobrodinců kláštera z okolí. V blízkosti mariánské kaple byla po jejím vystavění v roce 1700 zřízena hrobka pro mnichy. Poslední z nich je zde pochovaný 30. července 1783.

Vpravo, blízko vchodu, je vstup do mariánské kaple. Mariánský oltář sem byl přemístěn z pravé strany kostelní lodi.

Hlavní oltář je v barokním slohu. Pořídila ho roku 1772 baronka Anna Františka z Talmberka.  Je v něm velmi pěkný obraz sv. Františka. V horní části je umělecká dřevořezba Nejsvětější trojice.

Zde si můžete přečíst:

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Pojďte za mnou. (Mt 4,19)