Advent ve Voticích

Advent, jak zmínil při kázání na první adventní neděli o. Václav, je dobou zbožného a radostného očekávání Mesiáše. Pro křesťana to není čas pouhého vzpomínání na to, co se kdysi v Betlémě přihodilo, ale je to doba touhy po modlitbě jako vědomé odpovědi na lásku Boha, touha každého z nás po svatosti, touha po příchodu Krista do našich životů – teď i na konci časů.

Advent není doba postu a pokání, ale vnitřního naladění na zázrak, který oslavujeme každé Vánoce. A když se má člověk naladit, nedocílí toho obvykle generálním úklidem domácnosti, pečením čtrnácti druhů cukroví, ani sprintem po obchodních domech. Spíš ho opanuje nervozita z toho, že zas všechno nestihl, nebylo dokonale uklizeno, balicí papír nevystačil na všechny dárky a nesehnal finskou jedli.

Třeba se nám už letos povede dát víc času Bohu, partnerům, dětem, rodičům, knížce, návštěvě někoho osamělého… možností jsou spousty.

Kéž nám k tomu pomohou i při dnešní mši požehnané adventní věnce, jejichž zelené větve symbolizují život, kulatý tvar společenství s Bohem a lidmi a svíce Boží světlo, které všechny osvěcuje.

A když si uděláme čas na čtvrteční roráty, Pán nám přispěchá na pomoc, aby letošní adventní doba stála za to.

mm

 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Proč se bojíte? (Mk 4,40)