Živý růženec

Do konce roku bychom se rádi sešli k modlitbě ještě 9.11. a 7.12., zase na faře ve 14:00.

Za všechny členy bude obětovaná mše svatá v sobotu 15. 10. u sv. Františka v 18 hodin.

 

-----------------

 

Opravdu jsme se na faře potkali, a to k radosti všech v počtu 13 lidí!

V modlitbě jsme prosili o ukončení válek a předkládali jsme Pánu celou naši farnost v čele s o. Václavem, který tou dobou prožíval exercicie na Velehradě a na oplátku myslel na nás.

Po růženci jsme poseděli, popili a pojedli a protože vzešel návrh na pravidelná měsíční setkání, zapsali jsme si do diářů, že to další bude 12. 10. zase na faře a opět od 14 hodin.

Také bude za všechny členy obětovaná mše svatá v sobotu 15. 10. u sv. Františka v 18 hodin.

Všichni jsou zváni.

mm 16/9/22

 

---------------------

 

Milé farnice, milí farníci,

rádi bychom oživili myšlenku živého růžence, se kterým se již delší dobu prostřednictvím Panny Marie k Pánu obracíme ve svých potřebách.

Abychom zahájili nový školní rok společně, zveme Vás na faru v Táborské 57 ve Voticích.

Sejdeme se zde ve středu 14. září, abychom se po 14. hodině společně růženec pomodlili. Pak bude do 16 hodin prostor k popovídání si, ke vzájemnému povzbuzení a společnému vykročení do dalších všedních dní s vědomím Boží přítomnosti a pomoci.

Přijít může každý, ať už je, nebo není členem skupinky.

Těšíme se na sebe navzájem.

mm 3/9/22

 

----------------------

 

Živý růženec není v naší farnosti novinkou – v minulosti zde byla skupina věřících, kteří se ho nějaký čas modlili. Nyní se ozývají hlasy po jeho obnovení. Pokusíme se tedy farníky napříč generacemi oslovit, třeba se nás opravdu časem dvacet najde.

  • V živém růženci se každý, kdo se přihlásil do skupinky, zaváže ke každodenní modlitbě svého předem určeného desátku, tzn. modlitba Otče náš, 10x Zdrávas, po kterém přidá své tajemství. Na závěr modlitba Sláva Otci.
  • Může se ji modlit sám v kteroukoliv denní nebo noční dobu a na jakémkoliv místě.
  • Živý růženec bude obětovaný za naši farnost a kněze, za naše město, příbuzné a přátelé a za všechny, které nosíme v srdci

Pokud byste věděli o někom, kdo by se rád zapojil, ale nemůže se osobně přihlásit, napište na farní e-mail, nebo se domluvte s duchovním správcem farnosti. 

Nevíte, proč se právě teď modlit růženec? Přečtěte si zde, co o této modlitbě napsal pan biskup Zdenek Wasserbauer.

Pokud hledáte ještě nějaké informace, můžete navštívit stránky farnosti Benešov.

Těšíme se, že vytvoříme krásné modlitební společenství a budeme se společně za sebe navzájem modlit...

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Blahoslavení tvůrci pokoje. (Mt 5,9)