Živý růženec aktuálně

Od Nového roku měníme pořadí tajemství, nakoukněte, prosím.

(mm)

 

 

9. 10. 2021

Netrvalo to ani tak dlouho a přidala se k nám mladá maminka. Tedy ode dneška se modlíme kompletně tři tajemství - radostná, světla a bolestná.

Kéž nás vedou - s radostmi i bolestmi ke SVĚTLU.

(mm)

 

4. 10. 2021

Nedávno jsem zaslechla člověka z jiné církve, jak s despektem mluví o růženci jako o nějakém bezmyšlenkovitém pouštění korálků velkých a korálků malých a co že to má za smysl.

Jednak nebyla vhodná chvíle na to, abych s ním zapředla rozhovor, druhak jsem si uvědomila, že se ho i já občas modlím tímto způsobem. A to mě vede k osobnímu zamyšlení nad mým vztahem k Bohu, Marii, nad důvěrou k nim, nad prožíváním tajemství, která růženec nabízí..

Koronavir způsobil, že jsme se vlastně nikdy nesešli k popovídání si o tom, co takto prožívaný růženec přináší nám, ani co my jeho modlitbou přinášíme ostatním kolem nás, světu. Bylo by dobré to napravit.

I proto jsem vděčná, že se nás 2. října sešla většina k slavení mše svaté, věnované právě členkám živého růžence. Členkám proto, že ještě nemáme žádného muže, který by se ho s námi modlil. Ale to nevadí. Muži jsou jiní, mají jinou spiritualitu a je to tak v Božím řádu správně. Co ale, kdyby se podařilo a našla se aspoň ještě jedna žena, jejíž účast by dovršila počet v růženci bolestném?

Modleme se tedy nadále za svět, církev, farnost, rodiny – za svatost nás všech. K tomu ať nám Pán žehná.

(mm)

 

----------------------

Živý růženec není v naší farnosti novinkou – v minulosti zde byla skupina věřících, kteří se ho nějaký čas modlili. Nyní se ozývají hlasy po jeho obnovení. Pokusíme se tedy farníky napříč generacemi oslovit, třeba se nás opravdu dvacet najde a založíme první skupinku - růži. Do té doby nebudeme střídat desátky, jak je to při tomto způsobu obvyklé, ale každý zúčastněný bude prozatím věrný svému desátku.

  • V živém růženci se každý, kdo se přihlásil do skupinky, zaváže ke každodenní modlitbě svého předem určeného desátku, tzn. modlitba Otče náš, 10x Zdrávas, po kterém přidá své tajemství. Na závěr modlitba Sláva Otci.
  • Může se ji modlit sám v kteroukoliv denní nebo noční dobu a na jakémkoliv místě.
  • Živý růženec bude obětovaný za naši farnost, za epidemii coronaviru, za naše město, příbuzné a přátelé a za všechny, které nosíme v srdci. A kdo se jej modlí, je s ní zároveň duchovně spojen.
  • Za členy skupiny živého růžence a jejich rodiny bude obětovaná jedna mše svatá v květnu a v říjnu, v měsících zasvěcených Panně Marii.
  • V příznivější době se pak můžeme společně scházet ke sdílení, co nám a farnosti tento způsob rozjímání o životě našeho Pána a jeho Matky přináší.

Zájemci se mohou zapsat do tabulky na nástěnce v kostele sv. Václava. Pokud byste věděli o někom, kdo by se rád zapojil, ale nemůže se osobně přihlásit, napište na farní e-mail, nebo se domluvte s duchovním správcem farnosti. 

Sdílenou tabulku najdete zde.

Nevíte, proč se právě teď modlit růženec? Přečtěte si zde, co o této modlitbě napsal pan biskup Zdenek Wasserbauer.

Pokud hledáte ještě nějaké informace, můžete navštívit stránky farnosti Benešov.

Těšíme se, že vytvoříme krásné modlitební společenství a budeme se společně za sebe navzájem modlit...

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz