Vzpomínka na výlet do Votic

Na výlet jsme vyrazili z Prahy Vršovic v 8:20 vlakem do Votic. Zde nás již čekal P. Václav Revenda. Po drobném občerstvení na farní zahradě jsme šli na mši do klášterního kostela sv. Františka. Zde jsme prožili slavnostní mši s místními farníky včetně průvodu a kadidla. Při mši svaté jsme byli svědky střípků přátelství mezi otcem Jerzym a otcem Václavem. Otec Jerzy nás v kázání povzbudil k touze po přátelství s Bohem.

Na závěr mše svaté jsme se v kapli pomodlili litanie před obrazem Panny Marie Votické. Tento obraz je kopie Panny Marie Pomocnice z Pasova. Za třicetileté války prý zachránil Votice před Švédy.

Po mši sv. jsme byli svěřeni do rukou místní farnice, která nás provedla kostelem a částí františkánského kláštera. Její výklad byl velice poutavý, přestože v kostelních zdech mnoho tepla nebylo.

Jako další část programu bylo velkolepé pohoštění ze strany místních farníků. Opékali jsme maso, buřtíky včetně pití teplého i chladivého. Na veliké farní zahradě se děti mohly dosyta vydovádět. Po dobrém jídle jsme měli kávu s něčím sladkým. Ve tři hodiny jsme měli možnost nahlédnout do farního kostela sv. Václava i na jeho věž. Ve čtyři hodiny již část výpravy odjela na Prahu autobusem. Ostatní odjeli ve tři čtvrtě na pět vlakem směr Praha. Myslíme si, že výlet byl velmi zdařilý, počasí přálo, prohodili jsme pár slov i s místními farníky a sousedy. A těšíme se na další výlet či setkání.

/Lisých/

 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)