Rada farnosti v dubnu

22. 4. 2022 Rada farnosti


 

Přítomni P. Revenda, P. Zápotocký, pí Slavíková, pí Jarešová, pí Boušková, pí Křížková, pí Malotínová, pí Soudná


 

  • Rozdány brožurky k neděli Božího milosrdenství

  • Program poutí a posvícení v kostelích a kaplích celé farnosti

  • Na Porciunkuli přislíbil účast Mons. Václav Malý

  • Rozděleny liturgické knihy a textilie dle požadavků kostelníků, zbytek dodáme

  • Uchovávání NS ve svatostánku – hlídat, aby byly hostie v suchu a obměňovaly se v ciboriu a monstranci

  • Na našem farním webu jsou fotografie pana Martina Frouze několika našich kostelů. Bylo by pěkné oslovit pamětníky, aby posdíleli své vzpomínky a ty neupadly v zapomnění.

  • Dobré by bylo oslovovat rodiče zde pokřtěných dětí třeba pozvánkou na nějakou farní akci a podobně se postarat o páry zde oddané. Je zpracovaná tabulka křtěnců, není problém vyhledat dotyčné. Vymyslet způsob. Například je pozvat na Noc kostelů a nabídnout jim termín dalšího setkání kupříkladu koncem prázdnin.

  • Pouť za duchovní povolání na Svatou Horu se uskuteční 7. 5. 2022, je objednaný autobus, oslovujme lidi osobně a zapisujme zájemce. Rozdány plakáty. Podrobné informace dodá o. Václav co nejdříve. Počty přihlášených lidí odeslat P. Revendovi.

  • Příští rada 3. 6. 2022 v 18.30.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Pojďte za mnou. (Mt 4,19)