Navštíví nás smíchovská farnost

P. Revenda jako jáhen sloužil věřícím smíchovské farnosti. A na Smíchově mají zvyk navštěvovat svoje kaplany na jejich působištích, proto přijedou za o. Václavem do Votic. Byli u nás již loni, ale jen se otočili, koronavir nedovolil víc.

Letos přijedou 14. května a na faře se objeví asi v 9.45. Dají si svačinu a výjimečně už od 11 hodin budou oba kněží slavit pro všechny – pro ně i pro nás – mši svatou u sv. Františka (odpadne tím mše večerní).

Po ní plánujeme setkání s Pražáky na farní zahradě – oběd bude společný ve formě obvyklých dobrot opékaných na ohni či grilovaných, pivo zajistí Odvedle, něco sladkého ke kávě je na nás. Odjezd mají naplánovaný po 16. hodině, do té doby by si možná rádi prohlédli naše kostely a klášter, třeba i na procházku za humna dojde.

Bude krásné, když tuto jejich návštěvu pojmeme jako možnost potkat se s novými lidmi, kterým záleží na o. Václavovi i na jeho farnících; zakusíme tak i jednotu a rozmanitost církve.

Těšíme se na vaši hojnou účast a pomoc při přípravě setkání i při vlastní akci. Nahradí totiž naše farní buřtové setkání na konci školního roku.

Hlašte se a přijďte!

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Pojďte za mnou. (Mt 4,19)