Dětská mše i křížová cesta

V uplynulém týdnu 11. 3. se v kostele sv. Václava odehrávala neobvyklá akce pro děti. Cílem nebylo se až tolik zabývat poslední cestou Ježíše Krista na Golgotu, jako spíše poukázat na to, že ve svých malých i velkých starostech nejsme sami.

Akce začínala na farní zahradě, kde jsme nejprve zkoumali život pod kamenem.. Tak jako v životě nás některé těžké zkušenosti mohou mnohému naučit, tak i hmyz tu byl právě proto, že mu kámen – (symbol něčeho těžkého) vytvořil ideální podmínky pro život..

Z některých náročných situací, které nás mohou potkat, si ale také nemusíme vzít vůbec nic a nejsou dobré ani pro nikoho jiného. V takové chvíli máme víru, že Bohu není lhostejné, co se děje a co nás trápí. Že chce vstupovat do našich problémů a pomáhat nám je nést, nebo nás navádět k tomu, kde je v takové těžké situaci naše místo. S touto myšlenkou jsme s dětmi vyráběli kameny ze samotvrdnoucí hmoty, do kterých jsme následně vložili svíčku, jako symbol světla – Boha.

Vyrobené kameny byly následně přeneseny do kostela. Následovala mše svatá se zaměřením na děti sloužena P. Václavem Revendou. Po jejím skončení jsme přešli k modlitbě křížové cesty, která byla také uzpůsobena dětem. Během jednotlivých zastavení zaznívaly prosby za různé situace. Děti pokládaly své kameny do modelu Golgoty, který byl v kostele dopředu připraven za pomoci místní zahradnice Renaty Práškové. Společné dílko bude k vidění v boční kapli kostela sv. Václava až do Velikonoc.

 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Pojďte za mnou. (Mt 4,19)