Únorová rada farnosti ve zkratce

Rada farnosti ve zkratce – 5. 2. 2022

Přítomni P. Revenda, P. Zápotocký, pí Marešová, pí Slavíková, pí Jarešová, pí Boušková, p. Váňa, p. Stárek, pí Malotínová, pí Šestáková

 

 • rozrůstá se společenství mládeže, příští týden jedou společně s o. Václavem na hory, pan farář prosí o modlitbu za duchovní i lidský rozměr akce

 • nově jsou pronajaté obě fary – ve Vrch. Janovicích i v Ouběnicích

 • také letos se s našimi chrámy chceme zúčastnit evropského projektu Noci kostelů – do dvou týdnů se dozvíme, které kostely farnosti se odhodlají 10. 6. přijít s programem pro veřejnost

 • v Ouběnicích je třeba pospravovat omítku na kostele a hřebenáče

 • všechny naše kostely projdou revizemi ohledně zabezpečení, plánujeme nechat je v létě přes den otevřené pro turisty, eventuálně nainstalovat kasičky

 • vyměňují se žárovky, seřizují mikrofony, doplňují liturgické knihy a náčiní, které chybí, do čistíren se dávají ornáty a štoly, objednávají se hostie, víno, paškály, kalichové prádlo

 • pan farář vysvětlil, proč a jak se pere prádlo používané při mši a pohovořil o významu paškálu

 • přišla též nabídka k rozebrání si křížových cest postní doby, jak tomu bylo minulý rok

 • je vhodné pořádat v kostelích koncerty a akce pro děti, jen je třeba, aby byl v první řadě uvědoměn kněz, který církev zastupuje

 • plánují se školní akce v kostelích s tematikou Velikonoc

 • došlo i na krátké zhodnocení letošního prvního čísla farních novin – ohlasy jsou obojího druhu, zkusíme pouvažovat, co dělat lépe (nejen v novinách)

 

Další setkání rady bude 19. 3. 2022 v 18 hodin na faře ve Voticích.

 

Zapsala MM

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)