Pozvánka na mši svatou za neprávem vězněné a mučené občany

Dne 15. července ve čtvrtek od 8 hodin bude v kostele sv. Františka ve Voticích sloužena mše svatá za neprávem vězněné a mučené občany bývalého okresu Votice.

Jednalo se především o násilí ze strany komunistického režimu při provádění kolektivizace v zemědělství v prostorách kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích.

Přimlouvat se budeme také u blahoslaveného Hroznaty – patrona politických vězňů, který bude mít svátek 14. července.

Mši svatou bude celebrovat P. Stanislav Zápotocký.

Na mši svatou srdečně zvou Římskokatolická farnost Votice a Spolek „ Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Já jsem chléb. (J 6,51)