Hubertská mše a myslivecké setkání

Myslivci vzdali poctu svatému Hubertovi

Pro mnohé uši nezvyklé hlasy lesnic se v neděli 16. října nesly zcela zaplněným kostelem svatého Františka. Svatohubertská mše k poctě patrona lovců a myslivců se ve Voticích stala již tradicí a láká nejen myslivce z celého okolí.

Má totiž svoje nezaměnitelné kouzlo – nimrodi ve slavnostních uniformách, hovořící pro okolí nesrozumitelnou mysliveckou mluvou, držící po dobu mše stráž při oltáři. Kněz v zeleném rouchu, kázající o legendě o svatém Hubertovi, duchovním odkazu české myslivosti, ale i o povinnosti pečovat a právu usmrtit. Kostel, slavnostně vyzdobený dary přírody a loveckými jeleními a dančími trofejemi. A především Hubertská mše B dur Petra Vacka s texty Josefa Selementa, perfektně zvládnutá jak trubači, tak sborem.
Působivá byla už Introdukce s krátkou kadencí označovanou trubači jako „Vábení svatého Huberta“, která ve vícehlasé variantě celou mši také zakončila. Nebo už zlidovělé Kyrie s naléhavým a pokorným textem: „Poklekněme myslivci na kolena, zpytujme svoje svědomí! Obraťme svoji mysl k Hospodinu, učiňme před ním pokání! Prosme od Boha pomoci, v našem díle, v naší práci, i Ježíše jeho syna, který naše hříchy snímá, poklekněme myslivci na kolena, zpytujme svoje svědomí! Pane Bože! Prosíme Tě! Vyslyš naše vroucí prosby, požehnej nám naše honby, žehnej nám v naší práci.“
Po mši jsme přijali pozvání pana faráře Václava Revendy a zasedli k pohoštění připravenému na farní zahradě. Guláš, klobásy i zákusky, které napekly farnice. Především ale možnost popovídat s kamarády myslivci, povyprávět mysliveckou latinou.
Mše a následně i posezení ve farní zahradě se zúčastnily také děti z kroužku myslivosti paní učitelky Jindřišky Rosolové, který vede při votické základní škole. Děti – některé z nich snad budoucí myslivci nebo určitě lidé, vychovávaní k lásce k přírodě – se „naživo“ seznámily s mysliveckými tradicemi. Mnohé z nich možná vůbec poprvé slyšely Hubertskou mši a viděly tolik myslivců pohromadě.
Děkujeme pořadatelům (Římskokatolická farnost Votice, Městské kulturní centrum Votice a Myslivecký spolek Javor Votice) a Povltavským trubačům za nevšední zážitek.

 Myslivci z MS Skalice Červený Újezd

 

 


 


 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Měli byste říkat: „Dá-li Pán, podnikneme to nebo ono.“ (Jk 4,15)