Živý růženec

Pro zájemce o živý růženec:

Setkáváme se celkem pravidelně vždy po čtyřech týdnech na votické faře, a to o středách od 14 hodin. Sledujte kalendář farnosti.

 

----------------------

 

Živý růženec není v naší farnosti novinkou – v minulosti zde byla skupina věřících, kteří se ho nějaký čas modlili. Nyní se ozývají hlasy po jeho obnovení. Pokusíme se tedy farníky napříč generacemi oslovit, třeba se nás opravdu časem dvacet najde.

  • V živém růženci se každý, kdo se přihlásil do skupinky, zaváže ke každodenní modlitbě svého předem určeného desátku, tzn. modlitba Otče náš, 10x Zdrávas, po kterém přidá své tajemství. Na závěr modlitba Sláva Otci.
  • Může se ji modlit sám v kteroukoliv denní nebo noční dobu a na jakémkoliv místě.
  • Živý růženec bude obětovaný za naši farnost a kněze, za naše město, příbuzné a přátelé a za všechny, které nosíme v srdci

Pokud byste věděli o někom, kdo by se rád zapojil, ale nemůže se osobně přihlásit, napište na farní e-mail, nebo se domluvte s duchovním správcem farnosti. 

Nevíte, proč se právě teď modlit růženec? Přečtěte si zde, co o této modlitbě napsal pan biskup Zdenek Wasserbauer.

Pokud hledáte ještě nějaké informace, můžete navštívit stránky farnosti Benešov.

 

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)