Velikonoční program pro ZŠ

Tématem besedy pro děti z Jankovské a Olbramovické ZŠ byly Velikonoce. Povídání tak navazovalo na předchozí svátky - a to na Vánoce. Ale začněme popořadě. 

Dne 22.3. jsme před kostelem v Jankově uvítali skupinku dětí ze 2.třídy. Po vstupu do kostela děti chvíli vzpomínaly na naše předchozí vánoční setkání.

Povídání se následně stočilo od malého Ježíška k Ježíši dospělému. Těžké téma Velikonoc, zahrnující Ježíšovo přemožení smrti a otevření příležitosti nekončícího života pro všechny, děti úžasně doplňovaly vlastními postřehy a zážitky. Jejich spolupráce byla neuvěřitelná a velmi povzbudivá. 

Následovalo zvonění dětmi na zvonek a přesun na kůr k prohlídce varhan. Děti na ně zkoušely nejen hrát, ale i šlapat měch. 

Pak už nás čekalo jen krátké rozloučení a náš přesun do Olbramovic. Tam beseda probíhala dost podobně. Nejprve povídání o velikonočních událostech, poté kůr a varhany. Ani zde jsme si nemohli stěžovat na nezájem a nespolupráci dětí. Nezbývá mi než poděkovat za ochotu obou škol ke spolupráci. 

Kristýna Němečková

Připojená fotogalerie

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz

Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 12,7)