• Slider Banner

  Římskokatolická farnost Votice

  Pravidelný rozpis bohoslužeb najdete zdemore..

 • Slider Banner

  Římskokatolická farnost Votice

  Křty dětí i dospělých, svatby, svátost smíření, eucharistie, nemocných a biřmovánímore..

 • Slider Banner

  Římskokatolická farnost Votice

  Aktivity, kterých se může účastnit každýmore..

 • Slider Banner

  Římskokatolická farnost Votice

  Zůstaňte pořád v obraze díky sdílenému kalendářimore..

Jste v exekuci? Využijte MILOSTIVÉ LÉTO

Termín „milostivé léto“ znají křesťané z Písma svatého. Každý padesátý rok byl rokem odpuštění, propouštění izraelských otroků, navracení půdy, o kterou Izraelité přišli.

Nyní si ho půjčily některé politické strany a nazvaly tak proces, který má pomoci k oddlužení obyvatel, ke snížení počtu exekucí. Týkal se původně lidí, kteří se zadlužili u státních institucí, zároveň ale inspiroval i další společnosti a některé banky.

Možná se v tísnivé situaci nenacházíme právě my, ale může se týkat našich sousedů, kolegů, přátel. A ti si možná s nabídkou státu nevědí rady. Můžeme-li jim nějak pomoci, upozornit je, poradit, na nějakého odborníka je odkázat, neváhejme a chopme se příležitosti. Buďme jako muž ze žalmu 112,5:  Dobře bývá muži, který umí nouzi druhých pochopit a půjčit, i když ve všem jedná obezřetně...... Bude nám to stejně jako jemu navždy sloužit ke cti.

Bližší informace můžete číst například zde.

Udílení svátostí

 

Křest dětí i dospělých

Základní svátost, kterou člověk vstupuje do života s Kristem a do společenství církve. Ale je také branou k ostatním svátostem.

Křest
Svatba

Svátost manželství

Je vztah, kterým muž a žena vytvářejí mezi sebou nejvnitřnější společenství na celý život.  A prosí Boha, aby jim na jejich společné cestě životem žehnal a pomáhal jim.

Svátost nemocných

Pomáhá lidem v jejich bolesti, nemoci a v každém jiném tělesném neduhu, ale léčí i duši, která je tím nejcennějším, co člověk má.

Nemocnych
Prijimani

Svaté přijímání

Tvoří se svátostí křtu a biřmování minimální celek pro náš duchovní život. Přijímáme do svého srdce opravdového a cele přítomného Krista, jako našeho nejlepšího kamaráda a pomocníka pro život

Svátost smíření

Je Boží odpuštění všeho zlého, co člověk udělal proti Bohu, lidem a církvi. A tím nás vrací do křestní nevinnosti.

Zpověď
Birmovani

Svátost biřmování

Spolu s křtem a svatým přijímáním tvoří tři základní pilíře duchovního života. Dostáváme při něm Ducha svatého, který nám hojným způsobem v životě pomáhá. 

zdroj obrázků: clovekavira.cz

Bohoslužby

Den Hodina Kostel
čtvrtek 08:00 sv. Františka, Votice
pátek1 17:00 sv. Václava, Votice
sobota 17:00 sv. Františka, Votice2
  lichý týden sudý týden
středa 18:00   Všech svatých, Olbramovice
neděle 08:00 Všech svatých, Olbramovice sv. Martina, Vrchotovy Janovice
  09:30 sv. Markéty, Ouběnice Narození sv. Jana Křtitele, Jankov
  11:00 sv. Václava, Votice3
  1. neděle v měsíci 3. neděle v měsíci
neděle 14:00 Nanebevzetí Panny Marie, Martinice  sv. Havla, Ratměřice

1 Každý pátek je po mši svaté pobožnost a výstav Nejsvětější svátosti. Na první pátek v měsíci je možné během celé adorace příležitost ke svátosti smíření

Tichá mše svatá, po ní pobožnost k Panně Marii votické

Sudé týdny je mše svatá zaměřena pro rodiče s dětmi

Možnost přijetí svátosti smíření je ½ hodiny před každou mší svatou 

Aktivity

Den Hodina Společenství Místo
Středa 16:15 Společenství maminek s dětmi fara
Středa 16:15 Výuka náboženství dětí fara
Pátek 17:30 Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně + zásvětná modlitba kostel sv. Václava
Sobota 17:20 Pobožnost k Panně Marii Votické kostel sv. Františka
Sudý Lichý    
Čtvrtek   18:00 Setkání farnosti
a rozhovory o víře
fara
Neděle   11:00 Mše svatá
zaměřená pro rodiče s dětmi
kostel sv. Václava
Sobota   18:00 Nácvik mládežnické scholy fara
Sobota   20:00 Společenství mladých fara
1. pátek v měsíci 17:45  Adorace a následný výstav Nejsvětější Svátosti oltářní
s příležitostí svátosti smíření
kostel sv. Václava
Denně kdykoliv Živý růženec kdekoliv

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz