Svátost smíření

Zpovědní zrcadlo: ke stažení >> ZDE << 

Jak se správně zpovídat

A) Před svátostí smíření:

 1. Pomodlit se pokání od minulé svátosti smíření
 2. Zpytovat svědomí
 3. Vzbudit lítost

Ad 1) POKÁNÍ

 • Smysl pokání je odčinit vyznané hříchy
  • Je třeba si ale uvědomit, že já sám je nikdy ničím bez Boží milosti neodčiním!
  • př.: s rozbitím sklamytím nádobí
 • To udělil kněz v minulé svátosti smíření
 • Pokud zapomenu, co jsem dostal za pokání, mohu jej nahradit něčím adekvátním a je to pak i vhodné vyznat ve svátosti smíření
  • Velmi se doporučuje se pokání pomodlit těsně po zpovědi, nebo bezprostředně po ní či si pokání zapsat

Ad 2) ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ

 • Co se mi nepodařilo od minulé svátosti smíření
 • Ve zkrácené formě je to pak vyznání hříchů
 • Mohu si pomoci nějakým zpovědním zrcadlem (viz web, brožura v kostele)
 • Velmi se doporučuje si napsat vyznání hříchů
  • Jsem klidnější
  • Není to ostuda
  • Mohu to pak symbolicky roztrhat či spálit
  • Lépe si uvědomím své hříchy
 • Ve zpovědi se říkají hříchy: nepovedlo se mi to, to, to.
  • Není to rozhovor, není to sebe chválení, co se mi daří
 • Každý nějak hřeší: slovem, skutkem, myslí
 • Mám přemáhat „tělo, svět, ďábla“
 • Hřích (lehký) je i nevědomky spáchané zlo proti Bohu, lidem, církvi
 • Základem je Desatero Božích přikázání
  • Ale nezapomínejme i na církevní přikázání
 • Neznamená, že když si nemohu vzpomenou na nějaký hřích, že nehřeším:
  • Může to být špatnou přípravou, nebo naopak temnotou hříchu, kterou mám v duši
   • A v ní hříchy nerozeznávám
    • př.: tmavého a světlého pokoje, kde ne/jsou vidět špinavá místa
  • Hřích zatemňuje mysl! (Tomáškovský katechismus)
 • Pokud mám pochybnosti, nejasnosti ve věcech víry, mravu; zda váhám, co je či není hřích, mám se obrátit na literaturu či na kněze při zpovědi či duchovním rozhovoru
 • Je třeba rozlišovat lehký hřích a těžký
  • Těžký hřích je ve vážné věci překročení Božího zákona vědomě, svobodné a dobrovolně
   • př.: vše v oblasti sexuality, neúčast na nedělní mši svaté si zasvěcených svátcích apod.
  • S těžkým hříchem nelze chodit ke svatému přijímání – to bych pak přijímal svatokrádežně a měl další těžký hřích

Ad 3) VZBUDIT LÍTOST

 • Je to vroucí modlitba k Bohu, kdy si mám uvědomit tyto základní věci:
  1. Že jsem zhřešil i přes velikou Boží lásku ke mně, a že každým hříchem jsem Bohu ublížil
  2. Prosit za odpuštění hříchů
  3. Litovat všech svých hříchů
  4. A slíbit polepšení (alespoň snahu)

B) Svátost smíření

 1. Stručně se představit (jsem kněz/vdovec/v manželství/svobodný atd.)
 2. Říct, kdy jsem byl naposledy o svátosti smíření
  1. Zde je dobré chodit pravidelně (třeba 1 za měsíc), nebo si data psát
 3. Vyznání hříchů (rozebráno viz výše)
 4. Ukončit vyznání hříchů (např. to jsou mé hříchy, lituji jich a chci se zlepšit apod.)
 5. Vyslechnout kněze, který mě snaží nasměrovat blíže k Bohu
 6. V případě nutnosti, kdy se kněz ptá, doplnit vyznání dle otázek
 7. Přijmout pokání
 8. Vzbudit lítost
 9. Přijmout rozhřešení (pokud možno v kleče = skutek pokání)

C) Po svátosti smíření

 1. Poděkovat za odpuštění hříchů
 2. Pomodlit se pokání

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz