Podmínky pro získání plnomocných odpustků za zemřelé

Apoštolská penitenciárie dne 11. ledna 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. srpna 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:

  1. daný den přijmout eucharistii
  2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
  3. pomodlit se na úmysl Svatého otce
  4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Pro ty, kdo nemohou navštívit hřbitov a chodit ke svátostem je umožněna výjimka na základě dekretu APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE.

Další užitečné informace naleznete na serveru liturgie.cz.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz