Coronavirus a farnost Votice

Pořad bohoslužeb ve Voticích během všedních dní zůstává stejný. O nedělích se rozdělíme do 2 skupin. Mše svaté budou probíhat v kostele sv. Václava. Je třeba mít místenku na daný termín kvůli počtu lidí nařízeným vládou. Tu si vyzvedněte osobně u P. Václava Revendy. Při bohoslužbách je třeba dodržovat i ostatní nařízení.

 

  • Skupina 1 v sobotu od 18hod.
  • Skupina 2 v neděli od 11hod.

 

Před bohoslužbami, mezi nimi i bezprostředně po jejich skončení je možnost svátosti smíření a přijetí eucharistie pro ty, kdo se dívá na mši on-line. 

Za odvrácení epidemie a ne jen za to se modlíme živý růženec, ale i za naši farnost, za rodiny a další. Více informací najdete zde.

Po mši svaté ve čtvrtek a pátek se modlíme litanie a obětujeme adoraci za odvrácení epidemie coronaviru.

Společně se modlíme tyto modlitby:

 

  1. Litanie v době pandemie
  2. Modlitba k Panně Marii v době pandemie coronaviru
  3. Modlitba v době pandemie

Můžete se k nám přidat i v ostatní dny individuálně...

Nařízení vlády najdete zde.

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz