Víte, co je "vikariátka"?

Vikariátky, jinak vikariátní konference, jsou pravidelná měsíční setkávání kněží z jednoho vikariátu. Votice patří do vikariátu benešovského ještě s farnostmi Benešov, Poříčí nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Sedlec-Prčice, Bystřice u Benešova a Křečovice. Tím, kdo koordinuje vikariát a je za něj zodpovědný, je okrskový vikář.

S ním v čele sdílejí kněží při konferenci starosti, radosti i povinnosti, které vyplývají z jejich práce, společně se snaží hledat správnou cestu v jim svěřených farnostech a způsob, jak předávat evangelium všemu lidu, nejen tomu Božímu kostelnímu. Protože je to služba nelehká, obrátil se na pár věřících, přítomných na mši svaté při zahájení dnešní konference, P. Mgr. Marcel Timko, současný okrskový vikář, s prosbou o modlitby za kněze.

Letošní zářijová konference se konala u nás, ve Voticích. Otec Revenda své spolubratry po mši svaté pozval na faru (jak si dobře pamatujeme, před rokem probíhaly opravy interiéru a vikariátka se konala v restauraci), kde se věnovali aktuálním tématům.

K dobré atmosféře přispěli sourozenci Bouškovi přípravou skvělého štrúdlu a oběda. Díky patří i některým farnicím, ty se postaraly o vynikající zákusky k odpolední kávě.

Prosme Pána za naše kněze slovy písně, kterou jsme zpívali při mši:

Dobrý pastýř podle tvého srdce nedbá břemen ani obtíží, život dá za oklamané ovce, neprchá, když vlk se přiblíží………

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz