Oslava svátku sv. Huberta

Svatohubertská mše ve Voticích

 

V neděli 17. října přijeli do Votic Povltavští trubači. Akce vzešla od P. V. Revendy a jeho bratra Lukáše. Ve spolupráci katolické církve a Města Votice tak byl důstojně oslaven sv. Hubert, patron myslivců a myslivosti. Právě on posloužil jako hlavní postava při kázání, které otec Václav zaměřil především na děti z votického mysliveckého kroužku, ale dotýkalo se i všech přítomných: Hubert hledal v lesích klid po smrti své manželky. Na velký pátek se před ním ale objevil jelen, kterému zářil mezi parohy kříž a sdělil mu, že se má raději věnovat hledání Boha. Jak to bylo dál, to se můžete zeptat kněze, rád Vám tohoto světce přiblíží.

Po mši svaté, již doprovodili Povltavští trubači špičkovým výkonem, se účastníci bohoslužby odebrali na farní zahradu, aby si vychutnali skvělý guláš, smlsli si na v noci uzených čerstvých klobásách, spláchli obojí čepovaným pivem na stanovišti manželů Klímových a posvačili z dobrot, které napekly místní farnice a paní Kuthanová. Promísila se skupina myslivecká s nemysliveckou, starší s mladými a bylo vidět, že se na sluncem zalité zahradě všichni dobře baví. Malí si dokonce mohli nazdobit upečené perníčky.

Díky Městu, MKC, farnosti a všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli a které nelze ani pro množství vyjmenovat.

Další si můžete přečíst a prohlédnout na stránkách Benešovského deníku. I zde.

/mm/

 

Kontakty

Václav Revenda P. Mgr. et Mgr. Václav Revenda
administrátor farnosti
   (+420) 721 487 212
   revendavaclav@seznam.cz
Stanislav Zápotocký P. Stanislav Zápotocký
výpomocný duchovní
   (+420) 602 170 046
   fara_sedlcany@volny.cz